AZ Maria Middelares
Zoek doorheen de website
zoeken

Campus Maria Middelares
Kortrijksesteenweg 1026
B-9000 Gent
Tel. 09 260 60 60
Fax 09 260 50 60

Campus Sint-Jozef
Kliniekstraat 27
B-9050 Gentbrugge
Tel. 09 260 60 60
Fax 09 260 35 00

Welkom op de website van AZ Maria Middelares


AZ Maria Middelares streeft naar transparantie bij publicatie indicatoren borstkankerzorg
 

Vanaf 13 december 2013 maakt de Vlaamse ziekenhuissector vergelijkende gegevens of indicatoren bekend in verband met de behandeling van borstkanker. Dat gebeurt op basis van gegevens uit 2007-2008. De indicatoren proberen een licht te werpen op de kwaliteit van de borstkankerzorg. Dit initiatief moet een aanzet vormen tot interne verbeteracties in de ziekenhuizen zelf. Over het algemeen ligt in ons land die kwaliteit hoog tot zeer hoog.

Ons ziekenhuis publiceert de kwaliteitsgegevens van het Vlaams Indicatorenproject VIP² op deze website en op die van ons Borstcentrum Gent, met de nodige toelichting. In ons streven naar transparantie gaan we nog een stap verder. We vullen deze cijfers aan met de meer recente eigen gegevens van 2011-2012 en publiceren nog een aantal extra indicatoren.

Daarnaast willen we iedereen nog een bredere kijk bieden op onze uitgekiende borstkankerzorg door ons ook te situeren ten opzichte van Europese expertisecentra (European Society of Breast Cancer Specialists).

In oktober 2013 startte AZ Maria Middelares het “geIntegreerd Kankercentrum Gent” (IKG). Het IKG verenigt alle betrokken specialismen, zorgverstrekkers en beschikbare technologie in AZ Maria Middelares, om de patiënt met een kankerdiagnose optimaal te behandelen.

Sinds een aantal jaren speelt het ziekenhuis een belangrijke rol in het ontwikkelen van nieuwe benaderingswijzen, niet alleen op technologisch, maar ook op menselijk vlak. AZ Maria Middelares voerde als eerste de oncocoach in, als trajectbegeleider van patiënten met kanker. Zo worden borstkankerpatiënten vanuit het borstcentrum bijgestaan door een 'borstverpleegkundige' die de rol van oncocoach vervult.  AZ Maria Middelares werd ook de trekker van een project van videoconferencing. Dat stelt huisartsen in staat om actiever deel te nemen aan het multidisciplinair overleg rond hun patiënt.        


 
Dag van de ziekenhuismedewerker 2014

‘Dag van de ziekenhuismedewerker’ stond dit jaar in het teken van de nieuwbouw. Onder begeleiding bezochten niet minder dan 767 artsen, medewerkers en vrijwilligers hun toekomstige werkplek. Ook gepensioneerden kwamen een kijkje nemen. De sprekers gaven tekst en uitleg in de nieuwe werkkledij. De deelnemers bezochten achtereenvolgens de volgende locaties: het atrium waar ze uitleg kregen over o.a. het onthaal, de patiëntenstromen en de cafetaria; een verpleegafdeling met modelkamer; het operatiekwartier; de afdeling intensieve zorg. Onder een zalig zonnetje sloot de rondleiding af met een drankje en een hapje.

Klik op de foto voor een sfeerverslag.

                                    

Stage-informatie voor studenten

Start je binnenkort in AZ Maria Middelares met een stage als student verpleegkunde, vroedvrouw of medische beeldvorming? Op onze jobsite www.jouwjob.be vind je meer informatie, niet enkel over je stage maar ook over jouw stage-afdeling.

Klik hiernaast op de button!

Wij wensen jou alvast een leerrijke stage toe.     

 

Jarenlange professionele samenwerking op topniveau
tussen 3 Vlaamse ziekenhuizen wordt officieel erkend
 

De samenwerking gebeurt binnen alle deelgebieden van de cardiologie alsook op het vlak van de hartchirurgie. Er is een permanente uitwisseling via telecommunicatie van beelden van hart en bloedvaten, en andere diagnostische gegevens zodat de patiënten die vanuit AZ Damiaan Oostende en AZ Groeninge Kortrijk worden verwezen naar AZ Maria Middelares voor cardiochirurgie, volledig gekend zijn bij aankomst voor behandeling.

Deze manier van samenwerken op horizontale basis laat toe om op elke vestiging topartsen aan het werk te hebben. Zo zijn bijvoorbeeld de artsen van Kortrijk en Oostende tevens actief betrokken in activiteiten in AZ Maria Middelares.

AZ Maria Middelares toont zich uiteraard verheugd dat deze cardiologische associatie nu door de Vlaamse gemeenschap werd erkend. Daarbij wenst deze samenwerking zich toch te onderscheiden door de reeds opgedane ruime ervaring van de artsen in elk katheterisatiecentrum.

 
   

Terug naar boven